Công bố kết quả vòng hòa thanh team Cẩm Ly – Minh Tuyết – Đại Nghĩa | Tuyệt đỉnh song ca nhí tập 6

CHIA SẺ

Team Cẩm Ly – Minh Tuyết – Đại Nghĩa công bố 2 cặp đôi đi tiếp vào vòng trong.

► Website: http://tuyetdinhsongca.vn/
► Youtube: https://www.youtube.com/tuyetdinhsongcanhi
► Facebook: https://www.facebook.com/TuyetDinhSongCanhi