Giây phút công bố kết quả vòng hòa thanh của team Thu Trang – Dương Triệu Vũ

CHIA SẺ

Hồi hộp giây phút công bố kết quả của team Thu Trang – Dương Triệu Vũ khi chỉ có 2 trong 6 tấm vé đi tiếp vào vòng trong.

► Website: http://tuyetdinhsongca.vn/
► Youtube: https://www.youtube.com/tuyetdinhsongcanhi
► Facebook: https://www.facebook.com/TuyetDinhSongCanhi