Chị em song sinh khuấy động sân khấu với hit Ông Bà Anh

CHIA SẺ

Cặp đôi chị em song sinh Khánh Ngọc – Đình Nghiêm khuấy động sân khấu với bài hit của Lê Thiện Hiếu – Ông Bà Anh.

► Website: http://tuyetdinhsongca.vn/
► Youtube: https://www.youtube.com/tuyetdinhsongcanhi
► Facebook: https://www.facebook.com/TuyetDinhSongCanhi