Chiếc khăn Piêu mới lạ với sự kết hợp của Bảo Cương – Ngọc Thanh – Ngọc Đức

CHIA SẺ

Hoàn toàn xuất sắc khi cả ba bạn nhỏ Bảo Cương – Ngọc Thanh – Ngọc Đức hòa giọng trong Chiếc khăn Piêu. Mỗi bạn là một cá tính âm nhạc khác nhau, một chất giọng khác nhau nhưng khi kết hợp lại đã tạo nên phiên bản Chiếc khăn Piêu có 1-0-2.

► Website: http://tuyetdinhsongca.vn/
► Youtube: https://www.youtube.com/tuyetdinhsongcanhi
► Facebook: https://www.facebook.com/TuyetDinhSongCanhi