Đức Vĩnh, Quỳnh Anh đáng yêu trong hậu trường Tuyệt đỉnh song ca nhí

CHIA SẺ

Học trò Thu Trang – Dương Triệu Vũ: Đức Vĩnh – Quỳnh Anh ‘gây bão’ với ca khúc khó ‘Bà tôi’.

► Website: http://tuyetdinhsongca.vn/
► Youtube: https://www.youtube.com/tuyetdinhsongcanhi
► Facebook: https://www.facebook.com/TuyetDinhSongCanhi