Hồi hộp với team Thu Trang, Dương Triệu Vũ trong phần loại trừ

CHIA SẺ

Với những phần biểu diễn xuất sắc gây khó khăn cho việc chọn lựa ai sẽ là người bước vào vòng chinh phục, ai sẽ phải dừng chân. Và Team Thu Trang – Dương Triệu Vũ đã quyết định là…

► Website: http://tuyetdinhsongca.vn/
► Youtube: https://www.youtube.com/tuyetdinhsongcanhi
► Facebook: https://www.facebook.com/TuyetDinhSongCanhi