FORM ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỆT ĐỈNH SONG CA

Đăng Ký - Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí Mùa 3

Anh/Chị vui lòng điền đầy đủ các thông tin bên dưới
  • Lưu ý:
    - Đảm bảo bản thu âm là giọng thật của thí sinh, chưa qua chỉnh sửa.
    - Chấp nhận những bản thu âm giọng mộc, nhưng chất lượng thu âm cần được đảm bảo để nghe được rõ giọng thí sinh
    - Ban Tổ Chức được toàn quyền sử dụng tên và hình ảnh của thí sinh tham dự trong chương trình (không giới hạn phạm vi, lãnh thổ).